VDV informatie en regels


Zonder hulp van leden, ouders en andere vrijwilligers kan vv Schoonhoven niet!

Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een vereniging volledig kan draaien op basis van vrijwilligers. Daarom hanteert vv Schoonhoven sinds geruime tijd het systeem van Vanzelfsprekende Dienst Verlening (VDV). Ieder lid of ouder/verzorger dient een bijdrage aan de vereniging te leveren in de vorm van VDV-diensten. De gedachte hierachter is dat alle leden een steentje bijdragen aan het functioneren van de vereniging.

Voor de VDV gelden onderstaande regels:

 • Zowel spelende leden als niet-spelende leden die voetballen bij Reveco of de 35+ teams moeten VDV-diensten vervullen.
 • Leden tot en met 13 jaar (de ouders van) vervullen geen VDV-taken. Prioriteit van ouderparticipatie komt hierbij te liggen rondom de sportactiviteiten (trainer/leider/vervoer).
 • Leden van 14 t/m 18 jaar worden ingedeeld voor het fluiten van pupillenwedstrijden. Dit wordt gepland door de betreffende jeugdcoördinatoren.
 • Leden van 18 jaar en ouder vervullen als VDV-taak het ophalen van oud papier. De coördinatie hiervan wordt belegd bij de seniorencommissie en de aanvoerders van de seniorenteams.
 • Voor het bepalen van je leeftijd, geldt de leeftijd die je aan het begin van het seizoen (dus 1 juli) had.
 • We werken met een puntensysteem. Iedereen moet per seizoen 9 punten behalen. Voor iedere VDV-dienst ontvang je 3 punten. In een seizoen verricht je dus 3 VDV-diensten.
 • Kun je de VDV-diensten niet vervullen? Zoek dan zelf vervanging en meldt dit via een e-mail aan vdv@vvschoonhoven.nl
 • Heb je je VDV-dienst(en) niet verricht dan volgt een sanctie.
 • Afkoop van VDV-diensten is mogelijk voor een bedrag van € 125,- per seizoen. Wil je afkopen? Stuur dan voor het begin van het seizoen een bericht aan penningmeester@vvschoonhoven.nl

 

Bijzondere bepalingen

Jeugd tot en met 13 jaar

Om het bovenstaande mogelijk te maken wordt de contributie voor de jeugd tot en met 13 jaar verhoogd met 25 euro per seizoen. Voor deze categorie (ouders van) leden bestaat - indien gewenst - de mogelijkheid tot restitutie (aan het einde van het seizoen) van het genoemde bedrag (de 25 euro verhoging).

Restitutie is mogelijk door als ouder:

 • bardiensten te draaien (5 uur per spelend lid)
 • zaterdagdiensten in de commissiekamer uit te voeren (5 uur per spelend lid)
 • trainer en/of leider te zijn van een jeugdteam (maximaal 2 per team, categorie t/m 13 jaar)

De planning van de bardiensten is in handen van Elbert Jan Botter. Wil je bardiensten draaien? Stuur dan een e-mail naar Elbert Jan.

 

Senior leden vanaf 18 jaar

Senior leden van 18 jaar en ouder die reeds actief zijn in commissies of andere door het bestuur te bepalen rollen vervullen, zijn niet verplicht om binnen het team mee te draaien met het invulling geven aan het ophalen van oud papier. Op vrijwillige basis is dit vanzelfsprekend wel mogelijk. Dit wordt verder overgelaten aan de respectievelijke teams om dit met elkaar te regelen.

 

Heb je nog vragen over bovenstaande? Stuur dan een e-mail aan vdv@vvschoonhoven.nl


Meer informatie over het VDV-reglement lees je hier.

 

 


Lizzy Baas maakte voor een schoolopdracht een aantal informatieve filmpjes over de VDV-werkzaamheden. 

Klik op ondertaand beeld om de video's te zien.


 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!